Färger hos hund

Färg-genetik 


Inom rasen finns en väldigt stor färgvariation och olika charmiga teckningar, alla färger och färg-kombination är godkända utom lever samt black and tan.


Eftersom jag finner genetik oerhört intressant och det inte finns särskilt lättillgänglig information på svenska så kan detta ses som en sammanställning och översättning av information som finns på engelska inom ämnet. Jag är definitivt ingen genetiker eller forskare så det bör inte tas för mer än vad det är.


Varför bry sig om färg alls? Delvis har vi en ras med en stor variation av färg och tecken som är värd att bevara för variationens skull i sig själv. Men det finns även andra vinningar - genom att blanda olika färger (=pigment) och inte enbart avla på svart/svart, rött/rött, vitt/vitt osv, så får vi starkare pigmentering.


En annan anledning är att genom att blanda olika pigment, gör att vi kan förbättra eller bibehålla en bra struktur på pälsens kvalitet.

Grundläggande genetik

Gener kontrollerar i princip allt hos en varelse, hur de växer och utvecklas, fungerar och ser ut. Här fokuserar vi endast på de gener som styr färgen.


Alleler är en genvariant eller ärftligt anlag, och påverkar exempelvis pälsfärgen hos en hund. De sitter i par och hunden har ärvt en från vardera förälder.


Allelerna säger till cellerna hur de ska producera och fördela pigment. De binds samman på en DNA-sträng. De olika platserna på strängen där allelerna sitter kallas locii. Dessa locii (platser på strängen) har egna serier där olika anlag är möjliga.


Exempel: E-serien har 5 möjliga alleler - E, E(g), E(h), E(m) och e. Alla hundar har två olika alleler från dessa, en från varje förälder, på E-locus, den del av DNAt som styr just detta pigment,  


Vilken av de alleler som visas på hunden beror på vilken som är dominant. Av alla alleler är en dominant och den andra recessiv - den dominanta är den vi kan se medans den recessiva inte syns men ingår i hundens arvsanlag.


En hund som exempelvis har allel-paret B och b på B-locus, kommer att visa B (normalt svart pigment), eftersom B är dominant över b. En hund som istället har b/b på B-locus kommer att vara leverfärgad.


I vissa fall, som exempelvis pieds, kan allelerna vara co-dominanta och uttrycka båda allelerna på en locus, men detta behandlar vi senare.

Det finns endast två färger

Nedan kan du klicka på knapparna för att läsa mer om vilka gener som styr variationer, tecken osv

Trots den stora rikedomen av färg, finns det egentligen endast två färger; svart och röd. Cellerna kan endast producera svart och rött pigment, och därför är ALLA "färger" och teckningar endast variationer av dessa två färger, som modifieras utifrån uppsättningen gener hunden har.


Vit päls är ingen färg, då det inte finns något pigment som är vitt. Vit päls innebär istället en avsaknad av pigment och detta sker hos hundar som varken producerar svart eller rött pigment, antingen i hela pälsen eller på olika områden.Hos Staffordshire Bullterriern har vi en stor färgrikedom, och enligt rasstandarden är de godkända färgerna röd, gulbrun, vit, svart eller blå eller någon av dessa färger i kombination med vitt. Alla brindlenyanser, även i kombination med vitt. Black & tan eller leverfärg är inte önskvärt enligt rasstandarden.