Katarakt och ögon


HC - Hereditary CataractÄrftlig katarakt som påvisas genom blodprov. Bedöms i skalan clear, carrier och affected:


Clear - Fri. Har 2 normala kopior av genen, och kommer inte att utveckla sjukdomen. En hund med två fria gener för heller inte vidare en defekt gen till sin avkomma


Carrier - Bärare. Har en 1 kopia av genen och en muterad kopia, och kommer inte att utveckla sjukdomen men nedärva genen till 50% av avkommorna (i snitt). Bärare kan alltså paras med fria hundar utan att avkomman utvecklar sjukdomen.


Affected: Drabbad. Har 2 kopior av den muterade genen. Hunden kommer att utveckla sjukdomen, och båda föräldrarna är bärare.


Två hundar som är clear/fri från HC kan aldrig få valpar som har HC eller är bärare av detta.HC kan som sagt enbart påvisas genom blodprov, men genom en ögonlysning kan man upptäcka en rad andra ögonsjukdomar. De som kan upptäckas och diagnosticeras beskrivs kortare här nedanför, vissa är mer ovanliga än andra. Om en hund blivit ögonlyst UA innebär det att den inte har någon anmärkning på någon av dessa ögonsjukdomar.  Tänk på att vissa ögonsjukdomar kan uppkomma med tiden och inte nödvändigtvis behöver synas vid en speciell ögonlysning.PHTVL/PHPV

Ögonsjukdom där förändringar i linsen beroende på gradering kan leda till katarakt och blindhet.Enligt SKKs statistik har 0,8% av staffarna i Sverige PHTVLDISTICHIASIS

Felväxande ögonhår som kommer ut på ögonlockskanten innanför de normala ögonhåren. De kan irritera och skada hornhinnan. Det finns en ärftlig benägenhet att få problem med felväxande ögonhår.


Enligt de ögonlysningar som gjort t.om. 2012 har 12,5% av staffarna distichiasisENTROPION Ögonlockskanten rullar in mot ögat (hornhinnan).


EKTROPION Ögonlockskanten är slapp och viker sig utåt


CORNEADYSTROFI Grumlingar i hornhinnan (ofta bestående av fetter) som kan vara ärftliga.


ENDOTELDYSTROFI Hornhinnans innersta hinna har blivit för tunn och släpper in vätska (ödem) i hornhinnan som blir grå. Denna sjukdom är ärftlig hos Boston Terrier.


PPM (persisterande pupillmembran) När pupillen ska bildas under fosterstadiet sker inte tillbakabildningen av vävnad som den ska utan strängar av irisvävnad (regnbågshinnan) blir kvar. Dessa strängar kan sitta på tre olika sätt, från iris till iris (relativt ofarligt), från iris till hornhinna (kan ge en grumling i hornhinnan) och från iris till lins (kan ge katarakt).


KATARAKT (grå starr) Med katarakt menar man grumlingar i linsen som inte släpper igenom ljus. Det finns många olika former och olika orsaker. De flesta är ej säkert utredda med avseende på ärftlighet. Katarakter delas in i fyra grupper: · total katarakt - hela linsen är grumlig och ogenomskinlig Ögat är blint· bakre polär katarakt - grumlingen, som oftast är trekantig, sitter längst bak i linsen Denna form är oftast ärftlig. Grumlingen ökar i storlek men det sker oftast långsamt och brukar sällan påverka synen. Man anger tre grader (lindrig, måttlig och kraftig)· främre Y-söms katarakt - i både främre och bakre delen av linsen finns ett område (som kallas söm) där linsfibrerna möts. I främre delen har sömmen formen av ett Y och utmed denna kan små grumlingar bildas. Typiskt är att de ökar långsamt i antal, drabbar båda ögonen men aldrig ger synproblem. Sjukdomen anses ärftlig men man avråder ej från avel om den uppkommit efter 4 års ålder.· övrig partiell katarakt - alla andra former av grå starr, som inte är någon av de tre ovan nämnda, kallas övrig partiell katarakt. Det är ofta svårt att säga något om arvet i dessa fall men om förändringen är vanlig hos rasen, drabbar båda ögonen och ökar i storlek misstänker man en ärftlig bakgrund.


Enligt SKKs statistik lider 1,6% av staffarna av Katarakt, partiell cortex ekvatoriellVITREUSFRAMFALL (glaskroppsframfall) Glaskroppen är en gelatinös vävnad som ligger bakom linsen och fyller ut bakre ögonkammaren. Glaskroppsvävnad kan falla fram igenom pupillen till främre ögonkammaren. Detta kan vara ett första tecken på att linsen kommer att lossna (luxera/subluxera) från sitt fäste.


LINSLUXATION Linsen kan lossna helt eller delvis från sitt läge bakom pupillen. Orsaken kan vara en ärftlig defekt i linsens upphängningstrådar. Linsen kan lossna (luxera) plötsligt och ge mycket akuta symtom med inflammation och högt tryck i ögat och risk för nedsatt syn men den kan också lossna delvis (subluxation) och då visar hunden inga tydliga symtom på sjukdom. Vid en ögonlysning kan man ställa diagnosen när linsen börjat lossna. Ärftlig linsluxation drabbar alltid båda ögonen men sällan samtidigt. Sjukdomen finns hos flera terrier raser. PRA (progressiv retinal atrofi/fortskridande näthinneförtvining) PRA kan vara många olika sjukdomar i näthinnan (retina). Antingen så bildas inte näthinna som den ska från början (dysplasi) eller så är det ett fel på ämnesomsättningen så att avfallsprodukter ej tas om hand som de ska. I båda fallen blir näthinnan tunnare och synen successivt sämre. I vissa fall kan näthinneatrofi leda till att det utvecklas en gråstarr. Näthinnan syns inte (är genomskinlig) så vid en undersökning leta man efter sekundära förändringar i ögonbotten som ökad reflex, grådaskiga färger och tunnare kärl. I mycket tidiga stadier av PRA kan det vara svårt att ställa en säker diagnos vid ögonlysning.


RPED (retinal pigment epitel dystrofi) tidigare kallad Central PRA (CPRA) är en sjukdom där pigmentcellerna i näthinnan drabbas och anhopningar med pigment bildar bruna fläckar i näthinnan. Sjukdomsförloppet är mycket långsamt och synen bevaras länge. Denna sjukdom är ovanlig i Sverige.


RD (retinal dysplasi/felaktig utveckling av näthinnan) Detta är en medfödd sjukdom där näthinnan lägger sig i veck eller ”rosetter” Det finns fyra olika former:

· näthinneveck - syns som små gråa/vita streck i näthinnan

· multifokal RD - flera små områden med veck eller blåsor (små näthinneavlossningar) i näthinnan

· geografisk RD -flera veck som ligger nära varandra i en cirkel eller som en hästskoform ibland med en näthinneavlossning inuti.

· total RD - hela näthinnan är avlossad


Denna sjukdom är mycket omdiskuterad med avseende på avel men hos många raser är den ärftlig. Just där själva vecket eller näthinneavlossningen är fungerar inte näthinnan. Om det är stora områden som är involverade så är synen sämre. Vid total näthinne-avlossning är ögat helt blint.


RETINOPATI Vid undersökning av ögonbotten hittar man ibland andra fel på näthinnan som inte är någon av ovan nämnda sjukdomar. Man sätter då diagnosen retinopati som betyder en sjuklig förändring i näthinnan. Det kan vara ärr efter inflammationer, defekter som inte liknar någon känd sjukdom eller nyupptäckta sjukdomar som ännu inte fått en specifik diagnos. Det finns retinopatier som är misstänkt ärftliga.