Moment12345
1a: Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt morrning och/eller bitförsökUndviker kontakt - skyggar eller drar sig undanAccepterar kontakt - helt oengagerad men drar sig inte undanTar kontakt själv eller när föraren tar kontakt, BalanseradIntensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa o. gnälla
1b: Kontakt
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att lockaFöljer med motvilligt.Strävar mot föraren eller stretar åt andra hålletFöljer med hela sträckan. NeutralFöljer med villigt.
Engagerar sig.
Följer med villigt. Visar intensivt int. mot testled. Hoppar och gnäller
1c: Kontakt
Hantering
Avvisar, morrar / och eller bitförsökUndviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med förar.Accepterar/ är neutralAccepterar. Svarar med kontaktbeteendeAccepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende.
2a: Lek 1
Leklust
Leker ej.Leker ej men visar intresse.Leker-startar långsamt men blir aktiv.Leker aktivt, startar snabbt.Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2bLek 1
Gripande
Griper ej.Griper ej, nosar på föremålet.Griper försiktigt eller nyper i föremålet.Griper direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger föremålen.
2 c: Lek 1
Dragkamp
Biter ej.Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.Biter- drar emot , släpper, tar om.Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper.Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper
3a: Jakt
Förföljande
*Två ggr
1:a Startar ej.Startar men avbryterStartar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer.2:a Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytetStartar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b: Jakt
Gripande
*Två ggr
1:a Nonchalerar bytet/ springer ej fram2:a Griper ej, nosar på föremålet.Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.Griper direkt, släpper.Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek.
4: AktivitetÄr ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger.Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningarÄr uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosarÄr orolig, växlar snabbt aktivitet.
5a: Avståndslek
Intresse
Engageras ej av fig. OintresseradKontroll. Avbrott kan förekommaIntresserad, följer fig. utan avbrott.Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsökMycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b: Avståndslek
Hot/aggr
Inga skall eller morrningarEnstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del.Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del.Visar hot - beteenden, skall eller morrn under mom. 1 del.Visar hotbet, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del.
5c: Avståndslek
Nyfikenhet
Går ej fram till fig. OintresseradGår fram när fig. pratar och bollar med föremål.Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hundenGår fram till fig. med låg kropps- ställn. och /eller tidsfördröjn.Går fram direkt till fig. utan hjälp.
5d: Avståndslek
Leklust
Visar inget intresseLeker ej men visar intresseLeker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e: Avståndslek
Samarbete
Visar inget intresseBlir aktiv men avbryterÄr aktiv med. fig när denne är aktivÄr aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig.Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a: Överraskning
Rädsla
Stannar, kort stopp.Hukar sig och stannar.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Flyr högst 5 meterFlyr mer än 5 meter
6b: Överraskning
Hot/ aggr
Visar inga hotbeteendenVisar enstaka hotbeteendenVisar flera hotbeteenden under längre tidVisar flera hotbeteenden och någon attack.Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c: Överraskning
Nyfikenhet
Går fram när förare lägger ner overallen/ går inte fram.Går fram när fö. sitter på huk och talar till overallen- lockar på hundenGår fram till overallen när fö. står bredvid.Går fram till overallen när fö. gått halva avståndet.Går fram till overallen utan hjälp
6d: Överraskning
Kvarstående rädsla
Inga tempo-förändringar eller undanmanöverLiten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagernaBåge alt. tempoväxling vid 1:a passeringen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoväxling vid minst två passeringar utan minskad intensitet mellan tillfällenaVisar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e: Överraskning
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.Biter i / lek mot overallen. Intr. minskar efter hand.Biter i/ leker med overallen vid två eller fler passager.
7a: Ljudkänslighet
Rädsla
Stannar, kort stoppHukar sig och stannarGör undanmanöver utan att vända bort blickenFlyr högst 5 meter.Flyr mer än fem meter
7b: Ljudkänslighet
Nyfikenhet
Går inte framGår fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hundenGår fram till skramlet när föraren står bredvid.Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan.Går fram till skramlet utan hjälp.
7c: Ljudkänslighet
Kvarstående rädsla
Inga tempo-förändringar eller undanmanöverLiten båge eller liten tempoväxl. eller tittar bort vid någon av passagernaBåge alt. tempoväxl. vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a pass.Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf.Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d: Ljudkänslighet
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.Biter i / lek mot ljudkällan. Intr. minskar efter hand.Biter i/ leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a: Spöken
Hot/aggr
Visar inga hotbeteenden.Visar enstaka hotbeteendenVisar flera hotbeteenden under längre tid.Visar flera hotbeteenden och någon attack.Visar hotbeteenden och flera attacker.
8 b: Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse /skärmar av sig.Tittar till mot spökena då och då.Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8 c: Spöken
rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö.Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid föraren. Någon avståndsregleringUppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontrollUppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontrollFlyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen.
8 d: Spöken
nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.Går fram när fö talar med fig/ lockar på hundenGår fram till spöket när fö. står bredvidGår fram till spöket när fö. gått halva avståndet.Går fram till spöket utan hjälp.
8 e: Spöken
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsökAccepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undanBesvarar kontakt när fig. bjuder.Tar kontakt själv. BalanseradIntensivt kontaktbeteende. Kan hoppa och gnälla.
9 a: Lek 2
Leklust
Leker ej.Leker ej men visar intresseLeker-startar långsamt men blir aktivLeker aktivt- startar snabbtLeker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
9 b: Lek 2
Gripande
Griper ejGriper ej direkt, nosar först på förem.Griper försiktigt eller nyper i föremåletGriper direkt med hela munnenGriper direkt, hugger föremålet
10: SkottVisar ingen berördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberördKontr. som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitetAvtagande reakt. på skotten/ riktar intr.mot skytten/återgår till aktivitet/passivitetAvbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitetKvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttend./ avstår skott


Bowzers MH