L2HGA


L2 hydroxyglutaric aciduria är en neurologisk sjukdom som bland annat visas genom demens (hunden stirrar ut i luften, lydnadsbortfall och orumsrenhet), nervositet och anfall, skakningar, darrningar och muskelstelhet.


Båda föräldrarna måste vara bärare (carriers) av generna för att avkomman ska drabbas.


Bedöms i skalan clear, carrier och affected:


Clear: Fri. Har 2 normala kopior av genen, och kommer inte att utveckla sjukdomen och inte heller föra genen för L2HGA vidare till sin avkomma.


Carrier: Bärare. Har en 1 kopia av genen och en muterad kopia,och kommer inte att utveckla sjukdomen men nedärva genen till 50% av avkommorna (i snitt). Bärare kan alltså paras med fria hundar utan att avkomman utvecklar sjukdomen.


Affected: Drabbad. Har 2 kopior av den muterade genen.Hunden kommer att utveckla sjukdomen, och båda föräldrarna är bärare.