Hälsa och sjukdomar


Staffen är i regel en väldigt frisk ras, men det finns olika sjukdomar som man uppmärksammar mer än andra. Nedan följer en enklare beskrivning av det som man brukar uppmärksamma mer inom området hälsa.


Klicka här för att läsa Hälsoenkäten gjord av Staffordshire Bullterrierklubben 2010.


Nedanför kan du läsa mer om de vanligaste hälsoaspekterna hos rasen.