Hudproblem, allergier och demodex


Demodex


Demodicos framträder som hårlösa fläckar på huden. Den finns i två former; en lokal variant och en generell. Demodicos kan framträda som håravfall, hudrodnad, mjäll, krustor och i långt gångna fall hudförtjockningar.


Lokal demodicos visas genom max 5 små, ”runda”, rodnade, fjälliga och hårlösa partier på ett framben eller i ansiktet. Lokal demodex går i 90% av fallen över utan behandling, enligt veterinär.


Generell demodicos visas genom fler än 5 hårlösa partier enligt ovan eller där ett helt område är affekterat till exempel hela ansiktet eller ett helt framben eller mer än en tass. Denna variant är mer svårbehandlad. Den ger stora kala områden på hunden, klåda, håravfall, förtjockad hud, mjäll,hudinfektion och allergiliknande utslag.


Sjukdomen diagnostiseras genom hudskrap hos veterinär.OBS!!! En kal fläck på huvudet är inte helt sällsynt hos staffen, och är inte demodex, utan en helt ofarlig fläck som antas uppkomma pga hormoner, och ska inte behandlas. Har hunden en liten kal fläck behöver ni INTE bli oroliga.Enligt SSBTK:s undersökningsenkät där 412 svar inkom i oktober 2010 angav 9% av ägarna att deras hund har eller har haft demodex.

Furunkulos


En furunkel är en liten var- eller blodfylld böld och kan ses som en följdsjukdom till atopi, demodicos eller hypothyreos. Furunklerna syns framför allt i huden mellan tårna och i kanterna på trampdynorna.

Allergi


Allergi kan vara orsaken till att din hund kliar sig, naggar i pälsen och slickar sig ovanligt mycket. Det finns många olika saker en hund kan vara allergisk emot, mat är en vanlig sådan. En allergiutredning hos en hudspecialist eller hudveterinär brukar kunna påvisa vilken allergi hunden lider av.


Enligt SSBTK:s enkät hade 16-17% av staffarna någon form av allergi eller hudproblem.