Pixis MH

Moment 1 2 3 4 5
1a: Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt - skyggar eller drar sig undan Accepterar kontakt - helt oengagerad men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt, Balanserad Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa o. gnälla
1b: Kontakt
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt.Strävar mot föraren eller stretar åt andra hållet Följer med hela sträckan. Neutral Följer med villigt.
Engagerar sig.
Följer med villigt. Visar intensivt int. mot testled. Hoppar och gnäller
1c: Kontakt
Hantering
Avvisar, morrar / och eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med förar. Accepterar/ är neutral Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende.
2a: Lek 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b: Lek 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålen.
2 c: Lek 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter- drar emot , släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper
3a: Jakt
Förföljande
*Två ggr
1:a Startar ej. Startar men avbryter Startar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer. 2:a Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b: Jakt
Gripande
*Två ggr
1:a Nonchalerar bytet/ springer ej fram 2:a Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek.
4: Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar Är uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosar Är orolig, växlar snabbt aktivitet.
5a: Avståndslek
Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma Intresserad, följer fig. utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b: Avståndslek
Hot/aggr
Inga skall eller morrningar Enstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del. Visar hot - beteenden, skall eller morrn under mom. 1 del. Visar hotbet, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del.
5c: Avståndslek
Nyfikenhet
Går ej fram till fig. Ointresserad Går fram när fig. pratar och bollar med föremål. Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hunden Går fram till fig. med låg kropps- ställn. och /eller tidsfördröjn. Går fram direkt till fig. utan hjälp.
5d: Avståndslek
Leklust
Visar inget intresse Leker ej men visar intresse Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e: Avståndslek
Samarbete
Visar inget intresse Bliraktiv men avbryter Är aktiv med. fig när denne är aktiv Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a: Överraskning
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b: Överraskning
Hot/ aggr
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c: Överraskning
Nyfikenhet
Går fram när förare lägger ner overallen/ går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk och talar till overallen- lockar på hunden Går fram till overallen när fö. står bredvid. Går fram till overallen när fö. gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp
6d: Överraskning
Kvarstående rädsla
Inga tempo-förändringar eller undanmanöver Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna Båge alt. tempoväxling vid 1:a passeringen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passeringar utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e: Överraskning
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot overallen. Intr. minskar efter hand. Biter i/ leker med overallen vid två eller fler passager.
7a: Ljudkänslighet
Rädsla
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter. Flyr mer än fem meter
7b: Ljudkänslighet
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c: Ljudkänslighet
Kvarstående rädsla
Inga tempo-förändringar eller undanmanöver Liten båge eller liten tempoväxl. eller tittar bort vid någon av passagerna Båge alt. tempoväxl. vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a pass. Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d: Ljudkänslighet
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot ljudkällan. Intr. minskar efter hand. Biter i/ leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a: Spöken
Hot/aggr
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8 b: Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse /skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8 c: Spöken
rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen.
8 d: Spöken
nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när fö talar med fig/ lockar på hunden Går fram till spöket när fö. står bredvid Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8 e: Spöken
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan Besvarar kontakt när fig. bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad Intensivt kontaktbeteende. Tar själv kontakt.
9 a: Lek 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt- startar snabbt Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
9 b: Lek 2
Gripande
Griper ej Griper ej direkt, nosar först på förem. Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
10: Skott Visar ingen berördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberörd Kontr. som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitet Avtagande reakt. på skotten/ riktar intr.mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttend./ avstår skott