Historia


Historiskt sett kommer Staffordshie Bullterriern från gruv- och industriområdena i och runt Birmingham, Staffordshire och Midlands. Eftersom områdena var mycket tätbefolkade och barnrika i dessa arbetarmiljöer, avlades dessa hundar redan från början för att vara absolut pålitliga, både mot vuxna och barn.


Alla bullterrier-raser härstammar från liknande men olika varianter av bull-and-terriers, vilka kommer från korsningar av olika typer av Vit Engelsk Terrier, Manchester Terrier och Old English Bulldogs.Staffordshire Bullterriern härstammar från ett antal olika hundsraser som användes i olika typer av kamp, bland annat tjurhetsning. När tjurhetsningar hade förbjudits 1835 steg istället intresset för hundkamper. De gamla tjurhetsningshundarnas mod och styrka passade väldigt bra till även detta ändamål. För att få agilitet och envishet blandade man då på allvar in terrierblod i kamphundarna. Man valde Old English Terrier, ur vilken Bull and Terrier utvecklades för att sedan bli Bullterrier.

Resultatet blev en smidig, modig och intelligent hund med mycket styrka och envishet.


Olika typer av kamphundar utvecklades i olika regioner. 1835 förbjöds hundkamper, men i vissa områden i England fanns engagerade personer som ville etablera Staffordshire Bullterrierns som en egen ras, vilket den blev år 1935. Två staffar, Jim the Dandy och Fearless Joe utgjorde grunden till rasstandarden.
Rasen fick championatstatus 1928 där cert delades ut första gången på Birmingham National. De första två Staffordshire Bullterrierna att bli Champions var Ch. Gentleman Jim och Ch. Lady Eve.


Sedan hundkamperna förbjöds har aveln framgångsrikt inriktats på att dämpa kamplusten, utan att förlora styrkan, modet och intelligensen. Våra staffar idag är resultatet av denna medvetna avelsstrategi.


Av tillfällighet snarare än medvetet, utvecklades kvaliteter hos rasen som gjorde dem underbara som familjehundar. Den viktigaste av dessa är rasens ovanliga tillgivenhet för människor och speciellt barn. Det är inte en tillfällighet att den i sitt hemland kallas the Nanny Dog. En andra kvalitet är att den har en väldigt stor önskan att vara sin ägare till lags.


Denna historia och medvetna avel har lett till en Staffordshire Bullterrier som är mycket energirik, envis och modig, smidig, stark och som älskar människor och trivs bäst ju fler barn som klättrar på den när den ligger i hundsängen. Rasen sägs generellt vara mycket frisk och är lättskött.

Engelsk vit terrier

Manchester terrier

Old English Bulldog

Old English Terrier

Bull & Terrier

Fearless Joe