Budföring och rapport

Lätt sammanfattat kan man säga att budföring är en enklare variant av Rapport som är ett specialmoment inom bruksproven, men kan såklart också tränas utanför tävling och kan med fördel tränas tillsammans med hela familjen.


I rapport jobbar hunden oftast helt självständigt och detta ställer stora krav på mod,dåd, koncentration och uthållighet.


Hundar från oss som aktiveras med Budföring:


Albin (budföring som aktivering)

Snögrisens Apres Minuit (budföring som aktivering)Budföring

Budföring går ut på att hunden på kommando skickas från föraren till en annan person, som i sin tur skickar tillbaks hunden. Sträckan är upp till 100 meter.


Man kan enkelt träna in det genom att, till exempel husse och matte ställer sig mitt emot varandra och har hunden mellan sig. Börja med att matte är aktiv och lockar med sig hunden, samtidigt som hon tar några steg bakåt. Belöna med godis. Matte blir sedan inaktiv, medan husse lockar på hunden på samma sätt. Rollerna byts sedan medan avståndet ökar. Det hela avslutas med att husse, matte och hunden (flocken) återsamlas vid utgångspunkten, där beröm och godis delas ut. När det här momentet är färdigt brukar kommandot "marsch" användas och de allra flesta hundar brukar älska den här sortens träning!
Rapport

Rapport kan sägas vara en utvecklad variant av budföring. Grunden i rapport går ut på att skicka hunden mellan två stationer eller personer. I tävlingsmomentet är den längsta sträckan 2100 meter.Öva rapport

Ni kan börja med att skicka hunden mellan er när ni är ute och promenerar. Håll ett avstånd mellan er på 30-50 meter och belöna när hunden kommer fram till båda förarna. När hunden är duktig på detta kan avståndet ökas med 50-100 meter.


I början av träningen är det den förare som ska ta emot hunden som ska vara aktiv och rolig, den sändande föraren ska vara helt passiv. När hunden kommit fram till mottagaren binder ni upp hunden och ger beröm och belöning igen och gosar så att den blir lugn. Ha med en filt som hunden kan ligga på om den vill.Sändande till stationer

Den ena föraren tar sedan hunden för att gå till b-station (en annan valfri plats). Nu ska föraren på den första stationen bli så intressant som möjligt och locka på hunden med godis eller leksak när han går iväg så att hunden ser det. När förare och hund kommit till b-station vänder man hunden mot den andra och när hunden har koncentrationen riktad dit kommenderar du marsch. Den mottagande föraren är aktiv och den sändande passiv.


När hunden kommer fram till a-stationen och fått beröm binds den en kort stund. Därefter ska förare på b-stationen bli aktiv med rörelser eller korta rop så att hunden uppfattar han. Vid intresse sänds den igen med marsch.


Koppla hunden och spring tillbaka till A-station tillsammans med hunden där återförening sker med stor glädje. När detta fungerar klanderfritt är det dags att börja den riktiga rapportträningen.


Efterhand kan ni öka sträckan med 400-500 meter och väntetiderna kan ökas till 10 minuter. Därefter kan ni börja med att inte alltid vara synliga för hunden vid varje utskick. När man kommit så här långt kan man gå vidare och försöka hitta en grupp att träna med, lämpligen genom den lokala brukshundklubben.Vid rapport på stora sträckor måste du ha både markägarens och jakträttsinnehavarens tillstånd. En jakträttsinnehavare har rätt att omhänderta din hund om du inte har tillstånd.