Första Snögrisen att genomföra Korningens

Mentaltest fick rasens högsta poäng, 552 p

SEVCH LD1 Snögrisens Zini Dib Bang BangTekla Trick Dog Champion vid 16 års ålder25/2-23

Snögrisens So What godkänt doftprov 


i eukalyptus

26/3-22

Snögrisens X Ray Spex fullt hälsotestad


Resultat: HD C/C    ED 0/0

Patella UA, Öga UA

18/11-21

Snögrisens Binah diplom i 

Noseworkklass 1 och tilldelades Särskilt samspelt ekipage med matte

26/11-22

Snögrisens Binah diplom i Nosework


klass 1

17/12-22

Snögrisens Who Killed Bambi fullt hälsotestad


Resultat: HD B/C, ED 0/0

Patella UA, Öga UA

11/07-22

Snögrisens Melitta Benz L2HGA-testad


Resultat: L2HGA Clear

18/9-22

Snögrisens Konnichiwa och Snögrisens Tiphareth


genomfört Biatlon

6/11-22

Snögrisens Binah godkänt doftprov


i eukalyptus

23/4-23

Snögrisens Who Killed Bambi godkänt doftprov


i eukalyptus

13/5-23

Snögrisens So What diplom i Nosework


TEM klass 1

14/5-23

Snögrisens So What R-Certoch Nordic R-Cert med CK i Hässleholm

19/5-23

Snögrisens So What godkänt diplom


i TSM Nosework klass 1