Första Snögrisen att genomföra Korningens

Mentaltest fick rasens högsta poäng, 552 p

SEVCH LD1 Snögrisens Zini Dib Bang BangTekla Trick Dog Champion vid 16 års ålder25/2-23

Snögrisens So What godkänt doftprov 


i eukalyptus

26/3-22

Snögrisens X Ray Spex fullt hälsotestad


Resultat: HD C/C    ED 0/0

Patella UA, Öga UA

18/11-21

Snögrisens Binah diplom i 

Nosework


klass 1 och tilldelades Särskilt samspelt ekipage med matte

26/11-22

Snögrisens Binah diplom i Nosework


klass 1

18/11-21

Snögrisens So What fullt hälsotestad


Resultat: HD B/B, ED 0/0

Patella UA, Öga UA

18/11-21

Snögrisens Chokmah hälsotestad


Resultat: HD A/A   ED 0/0          Patella UA.

18/11-21

Snögrisens Tiphareth fullt hälsotestad


Resultat: HD A, ED 0

Patella UA, Öga UA

3/12-21

Snögrisens Qliphoth fullt hälsotestad


Resultat: HD B/B, ED 0/0

Patella UA, Öga UA

17/12-22

Snögrisens Who Killed Bambi fullt hälsotestad


Resultat: HD B/C, ED 0/0

Patella UA, Öga UA

11/07-22

Snögrisens Melitta Benz L2HGA-testad


Resultat: L2HGA Clear

18/9-22

Snögrisens Konnichiwa och Snögrisens Tiphareth


genomfört Biatlon

6/11-22

Snögrisens Binah godkänt doftprov


i eukalyptus