Sök

Sök är ett specialmoment inom brukset men kan också tränas som aktivering. Det går ut på att hunden med nosens hjälp ska hitta gömda människor, hämta sin förare och leda denne till människan.


Från oss tränar följande hundar sök som aktivering:


Snögrisens Pipedream

Snögrisens Zini Dib Bang Bang (Räddningssök)

Snögrisens Picatrix (Räddningssök)

Snögrisens Melitta Benz


Tävlingsupplägg
Tävlingsmässigt finns det fyra klasser i sökhundsgruppen: appell, lägre, högre och elitklass. Appellhundarna har en ruta som är 50 meter lång och 50 meter djup. I denna ruta finns två figuranter utplacerade och hunden ska hitta dessa men även markera och visa för föraren var figuranterna är. Tillsammans ska förare och hund hämta in figuranterna och två domare bedömer arbetet.


Det finns två godkända sätt att markera figuranterna. Det ena är genom en rulle som sitter i hundens halsband, eller att skälla.


Träna sök

Området bör först vallas in genom att man går i zickzack på hela ytan, för att förhindra att hunden spårar. Till skillnad från spår så innebär sök att den får upp vittringen via luften.


Efter vallningen kan hund och förare gå fram till den eller de som ska vara figuranter som leker lite med hunden. När hunden är lagom intresserad stjäl personen hunden leksak och går ut i motvind i terrängen. Hunden tas åt sidan så att han inte ser vart figuranten försvinner. Figuranten går sedan tillbaka till stigen och går i en båge till gömstället. 


En annan metod är att i förväg placera ut en person på ett gömställe, vinden ska blåsa mot stigen där hunden går. Om hunden får upp vittringen släpps hunden. Rullen tränas vid sidan av sökövningarna.

Ett sätt att träna in rullen är att den får ha den på sig på promenader men aldrig ta den.

När hunden hittar människan berömmer personen hunden, ger en lösrulle och därefter skickas hunden tillbaka med rullen i munnen. När hunden kommer till föraren berömmer man, tar rullen och kopplar hunden för att sedan springa ut tillsammans till figuranten.


När man kommit så här långt hjälper sedan figuranten hunden att ta sin egen rulle.


För att få vidare hjälp och träning kontaktar man sin lokala brukshundklubb som brukar hålla kurser i sök.